kočičí nemoci

20.08.2012 16:31

FIV-Feline Immunodeficiency Virus - syndrom získané ztráty imunity

FIV je blízce příbuzný lidskému imunodeficientnímu viru (HIV) který vyvolává AIDS. U obou infekcí dochází k postupné destrukci bílých krvinek, které chrání organizmus proti infekčním chorobám. Po nějaké době dochází k úmrtí jedince, třeba i na bánální běžně vyléčitelné choroby jako je třeba chřipka. Na tuto nemoc bohužel neexistují léky ani očkování.

Infekce jsou druhově specifické, to znamená že člověk se nemůže nakazit virem kočičí FIV a kočky naopak lidským HIV.

Virus se nachází ve slinách, v krvi, v mlezivu a v mléce. Infekce se přenáší převážně kousnutím nebo jiným bližším kontaktem, např. koťatům během prentálního vývoje v děloze matky, nebo po porodu při překousnutí pupeční šnůry a při olizování. Virus je na vzduchu málo odolný a rychle odumírá. Přenos pohlavní cestou (při páření) dosud nebyl prokázán.

K přenosu onemocnění však stačí jediné kousnutí. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u nekastrovaných toulavých kocourů, toulavých a zdivočelých koček.

Po nakažení organizmus není schopen se infekce zbavit a ta se přenáší z generace na generaci.

TESTOVÁNÍ:

Testují se protilátky z krve a nebo přímo genetické propozice.

FeLV-Feline Leukemia Virus - kočičí leukémie

FeLV (retrovirus) podobně jako FIV ničí imunitní systém a způsobuje nádorové bujení. Lymfomy se mohou vyskytovat v uzlinách, na střevech, v podkoží apod. A stejně jako FIV je ve vnějším prostředí málo stabilní a přenáší se blízkým dotykem pomocí slin, mléka, moči i pohlavním stykem. Koťata se nakazí v děloze infikované matky.
Tuto nemoc též nelze vyléčit a pro nakaženou kočku končí smrtí.

TESTOVÁNÍ:

Testuje se přítomnost antigen tj.viru a nebo jeho části .

Proti nemoci lze očkovat, ale jen v případě že jsme kočku nechali otestovat.

FIP-kočičí peritonitis - infekční zánět pobřišnice

FIP je onemocnění způsobené koronavirem a napadá mladé kočky. Infekce se přenáší opět slinami,i nosním sekretem a trusem a spouštěcím mechanismem bývá stres. Pokud se nakazí kotě v děloze, umírá ve věku 2-5 měsíců.

Onemocnění se projevuje ve dvou formách:

vlhká forma, tzv. efuzivní - je charakterizována změnami v dutině břišní a hrudní, jejichž výsledkem je náplň tekutinou v obou tělních prostorách

suchá forma, tzv. neefuzivní - organismus s virem "bojuje" a reaguje tvorbou hnisavých ložisek na játrech, slezině, střevech, ledvinách... Tato forma je hůře diagnostikovatelná, uniká pozornosti a často kočka uhyne, aniž by se zjistilo, že příčinou byla FIP.

TESTOVÁNÍ:

Doporučuje se testovat koťata od 10 týdne a pak další 4 týdny. Dospělé kočky se testují jednou.

Vakcinace je dostupná.

HCM-Hypertofická kardiomyopatie

HCM patří mezi nejčastěji diagnostikované nemoci koček. Výskyt v obecné populaci koček se odhaduje na jeden případ na 500-100 jedinců.
Podkladem onemocnění je mutace genů pro strukturální bílkoviny svalových buněk srdce. Uvedené mutace genů se projevují ztluštěním celé stěny levé komory nebo jejich částí. Kromě ztluštění je vidět na nemocném srdci neuspořádaná struktura svalových vláken, zvětšení průměru svalových vláken a hromadění vaziva.srdce

Vzhledem k charakteru chovu koček je velká většina postižených koček bez příznaků. Bohužel častým příznakem může být náhlá smrt bez předchozího projevu nemoci. Hodně pacientů má jenom slyšitelný systolický šelest nebo cvalový rytmus a menšina má projevy městnavého selhání - tj. klidovou dušnost, velice raritně kašel.

Testování je velice neprůkazné.